Size bir telefon kadar yakınız
0 212 274 91 65
Dil Seçin
tren

Duyurular

Anasayfa » Duyurular

14.08.2009
   İlgili kayıtlı yazınızla, seri:VIII, No:35 sayılı sermaye piyasası mevzuatlı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınma talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

13.04.2011
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun (Kurul) 07.04.2001 tarih ve 4150 sayılı kararı ile şirketimize bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğin (yönetmelik) 11. maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.