Size bir telefon kadar yakınız
0 212 274 91 65
Dil Seçin
tren

Duyurular

Anasayfa » Duyurular

16.10.2020

YABANCIYA GAYRİMENKUL SATIŞINDA DEĞERLEME RAPORU ZORUNLULUĞU

Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporu Zorunluluğu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığı’nın 15.02.2019 tarihinde yayınladığı yönetmeliği içeren maddeler;

  • Türkiye genelinde gayrimenkul alım-satımında yabancı uyruklu gerçek kişilerin hem alıcı hem satıcı olduğu taşınmaz değerleme raporu hazırlaması mecburi hale getirilmesi,
  • BDDK’nın belirlediği gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından esaslara uygun olarak hazırlanan, onaylanan ve Tapu Müdürlüğü’ne sunulan değerleme raporlarının düzenlendiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde başvurulması ve işlemler tamamlanıncaya kadar geçerli sayılması,
  • Üç aylık süre zarfında taşınmazların yeni satış işlemlerinde takdim edilen raporun geçerli sayılması ve yeni rapor istenmemesi,
  • Taşınmazın değerini değiştiren herhangi bir durumda süre göz önüne alınmaksızın yeni rapor istenmesi,
  • Taşınmaza ait raporda piyasa değerinin resmi evrakta tablo halinde gösterilmesi.

 

Firmamızdan uluslararası değerleme esaslarına uygun olarak hazırlanan hizmetimizden yararlanmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

14.08.2009
   İlgili kayıtlı yazınızla, seri:VIII, No:35 sayılı sermaye piyasası mevzuatlı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınma talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

13.04.2011
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun (Kurul) 07.04.2001 tarih ve 4150 sayılı kararı ile şirketimize bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğin (yönetmelik) 11. maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.